Choquepata

De beginfase

Begin 2010 ging het nieuwe project van Chico Latino van start in het bergdorpje Choquepata. Naast Huancarani hebben we er een “eigen” project bij! De eerste dag stonden er al meteen 70 kinderen! Choquepata is een pilootproject waar we bestaande en nieuwe materialen grondig kunnen testen en onderzoeken. De visie van Chico Latino kan hier volledig tot zijn recht komen. Tevens kan dit project dienen als stageplaats voor opvoeders uit andere projecten. We willen er een open leer- en ervaarcentrum van maken.

Wat is Choquepata

Choquepata is een indiaanse dorpsgemeenschap op 20 km van de incastad Cusco. Er leven een 200-tal families die hoofdzakelijk van de landbouw leven. De onderwijsgraad ligt erg laag waardoor ouders hun kinderen niet kunnen helpen bij schoolwerk. Veel kinderen gaan naar de lagere school in de eigen gemeenschap, maar deze school is van bedroevend lage kwaliteit. Steeds meer ouders zenden hun kinderen naar een grote staatsschool in Cusco waar ze met 50 of meer in één klas zitten. Binnen de gemeenschap leeft de opvatting dat het leven in de stad beter is dan op het platteland en worden de eigen cultuur, waarden en gewoonten ondergewaardeerd. De relatie tussen ouders en kinderen is autoritair, met vaak verbaal en fysiek geweld. De kinderen worden mee ingeschakeld in het werk op het veld, in het huishouden en hen wordt vaak de zorg opgedragen voor hun jongere broertjes en zusjes. Kinderen krijgen geen tijd en ruimte voor schoolwerk en spel. Noch in Choquepata, noch in de onmiddellijke omgeving was een educatief project aanwezig dat in de pedagogische noden voorziet. De ervaring heeft ons geleerd dat we de ouders moeten betrekken bij het project om tot goede resultaten te komen met de kinderen. Daarom hebben we eveneens een educatief programma met de ouders opgezet.

Het kinderproject van Choquepata

Voor wie doen we het?

HET NAMIDDAGPROGRAMMA

hulp bij huiswerk

Ouders sturen hun kinderen in de eerste plaats naar Chico Latino omwille van de huiswerkbegeleiding. De moeders zijn vaak analfabeet en hun moedertaal is het Quechua terwijl men op school alles in het Spaans gebeurt. Elke namiddag helpen we de kinderen een uurtje met hun huiswerk en leggen de leerstof opnieuw uit. We gebruiken hierbij zoveel mogelijk educatieve spelletjes, dan is het niet zo saai!

creatieve tijd

De Peruaanse maatschappij is nog erg autoritair. Opvoeding en school: het is enkel kopiëren en ja-knikken. Een kritische vraag stellen, zelf iets mogen bedenken…. dat wordt nauwelijks toegelaten. Daarom besteden heel wat tijd aan creatieve activiteiten foto’s knutselen, tekenen, poppenkast, theater

elke maand een ander thema

Heel wat problemen vragen extra aandacht, zowel van de kinderen als van de ouders. Het gaat onder meer om hygiëne, tandverzorging, vervuiling van het milieu, andescultuur, agressiviteit, kinderrechten,...... Elke maand werken we dagelijks aan een ander thema met de kinderen en ook 1 avond met de ouders.

campagnes

Voor de belangrijkste problemen (milieu en familiaal geweld) zetten we echte campagnes op. Met zelfgemaakte spandoeken, slogans en tekeningen trekken de kinderen door het dorp.

HULP AAN DE GEZINNEN

Huisbezoeken en vormingsavonden voor de ouders

opbouwen van vertrouwensband raad geven bij opvoeding bespreken van gezinsproblemen (alcoholisme en mishandeling)

Het huiselijk geweld en het totale gebrek aan hygiëne zijnbelangrijke redenen om het contact met de ouders meer aandacht te geven. Naast een maandelijkse vormingsavond gaan we ook regelmatig op huisbezoek waarin met de moeders door gepraat kan worden over verschillende thema’s. Het vertrouwen van deze vrouwen in onze opvoeders is sterk toegenomen. Ze zijn echt vragende partij om hulp te krijgen in de opvoeding, hoe slaan te vermijden, hoe met hun kinderen te praten en vooral om het huiselijk geweld tegen zowel hun kinderen als tegen henzelf door hun man tegen te gaan.

studiebeurzen

Het middelbaar onderwijs is voor heel wat ouders financieel te zwaar. Daarom voorzien we studiebeurzen die het inschrijvingsgeld, het schooluniform en bijwerklessen wiskunde dekken.

psychologische begeleiding van gezinnen met familiaal geweld

De aanpak van familiaal geweld vraagt een intense en gespecialiseerde aanpak. Daarom werd in 2015 het project “Psychologische interventie bij families met familiaal geweld in Choquepata” opgestart. Een psycholoog gespecialiseerd in de problematiek zal ons team opleiden, interventies doen in de gezinnen met de grootste risico’s, en het team begeleiden in de aanpak van probleemgedrag zoals agressie, gebrek aan concentratie en leerproblemen.

Het vrouwenproject van Choquepata

Sinds oktober 2013 kent Choquepata een project voor vrouwen. Hierbij gaan economische, medische, sociale en pedagogische aspecten hand in hand. Het wordt gefinancierd door de Interamerican Foundation (USA).

Dé lekkernij van de Andes

Het economisch luik focust op de lokale markt. In 42 families leren vrouwen cavia’s te kweken, goed te verzorgen en op een voordelige manier te verkopen.

Cavia's zijn dé lekkernij van de Andes en daarnaast ook de specialiteit van Choquepata. In verschillende caviarestaurantjes worden ze bereid in lemen ovens. Als vrouwen zo een eigen inkomen verwerven heeft dit niet alleen financiële voordelen. Het versterkt ook hun positie in het gezin, zeker in een machocultuur waar familiaal geweld schering en inslag is. Vaders zijn vaak afwezig en hebben nauwelijks een positieve rol in de opvoeding.

Vrouwen en hun maatschappelijke rol

In de groep vrouwen worden 10 leiders gevormd en samen met hen stellen we een ontwikkelingsplan op lange termijn voor het dorp op waarin de belangrijkste noden opgenomen zijn. Hiermee kan het dorpsbestuur bij de gemeente Oropesa waartoe het dorp behoort financiering en technische hulp vragen. De sociale werkster van het vrouwenproject heeft ook een belangrijke opdracht wat betreft het familiaal geweld. Zij bezoekt de gezinnen en werkt hierbij nauw samen met de opvoeders van het kinderproject.

Moeder & kind

Het medisch, sociaal en pedagogisch luik stelt naast moeders ook kinderen centraal. We bieden hulp bij een goede verzorging en ontwikkeling van zuigelingen, peuters en kleuters. Vaccinaties bij kinderen en een degelijke vorming voor moeders sluiten hierbij aan.

Ons doel

In de praktijk wordt het vrouwenproject gekoppeld aan het kinderproject. Zo bereiken we moeders gemakkelijker en kunnen we hen motiveren om deel te nemen aan vormingsavonden. Kinderen vangen we regelmatig op in het kinderprogramma. Uiteindelijk streven we ernaar kennis door te geven, waardoor we op lange termijn projecten doorgeven aan de plaatselijke autoriteiten.

Meer weten over Choquepata

Bekijk de presentatie van Choquepata: (PDF, 59MB) en de presentatie van het vrouwenproject: Fotojaarverslag (PDF, 45MB)