Projecten

Chico Latino ondersteunt verschillende projecten in en rond Cusco door het leveren van educatief materiaal, het geven van opleidingen en begeleiden van de verantwoordelijken van de projecten.

Lopende Projecten

Acopia

2019: een pilootproject, waar we 2 dagen per week huiswerkbegeleiding, leesbevordering, creativiteit en expressie voor lagere schoolkinderen organiseren. Lees meer

Choquepata

2011 : Met de ervaring uit Huancararani startten we in Choquepata een pilootproject waar we bestaande en nieuwe didactische materialen grondig kunnen testen en onderzoeken. Het is een project van integrale ontwikkeling. De visie van Chico Latino kan hier volledig tot zijn recht komen. Lees meer

Ontwikkeling van educatief materiaal

Onder het motto: "al spelend leren" worden leerervaringen, plezier en spel samengesmolten. Lees meer

Voltooide Projecten

Huancarani

Van 2002 tot 2010 functioneerde ons eerste eigen project, hoog in de bergen. Uit verschillende omliggende bergdorpjes komen iedere zondag kinderen naar dit project. Lees meer

Bibliotheken

In deze wijkprojecten kunnen kinderen even ontsnappen aan de realiteit. Hier kunnen ze ook rustig hun huiswerk maken, spelletjes spelen,… Toch is de werking van deze projecten niet altijd even vanzelfsprekend. Lees meer

Kleuterprogramma’s

Ook de allerkleinsten worden niet vergeten. In PRONOEI’s proberen geëngageerde buurtbewoners genoeg kennis mee te geven voor de lagere school. Lees meer

Begeleiding

Een vast personeelslid gaat regelmatig op bezoek in de projecten. Bij ieder bezoek probeert hij/zij zoveel mogelijk pedagogische ondersteuning te geven en te luisteren naar de noden en vragen van de verantwoordelijken. Ze is de spreekbuis van al deze initiatieven. Lees meer

Opleidingen

Om de kinderen zo goed mogelijk te helpen, zijn er geregeld opleidingen voor opvoeders en onderwijzend personeel van locale schooltjes.. Hoe beter de begeleiding, hoe beter de werking. Lees meer