Over Chico Latino

Ontstaan

De kwaliteit van het Peruaans onderwijs is de laatste 20 jaar sterk achteruitgegaan. Ondanks verschillende moderniseringsprojecten voor aantrekkelijke en moderne schoolboeken en de vorming van leerkrachten bereikt men te weinig mensen. De hervormingen dringen traag door in de dagelijkse realiteit van de scholen. De grootte van de klassen (50 leerlingen) bemoeilijkt de toepassing van moderne onderwijsmethoden.

Straatkinderen en kinderen uit arme gezinnen moeten werken en gaan onregelmatig naar school. In Cusco zijn er enkele wijkcentra voor jongeren die hen helpen om hun schoolachterstand in te halen. De motivatie is groot, maar er bestaat geen aangepast didactisch materiaal.

Hieraan wil Chico Latino iets doen!

Chico Latino zette een samenwerking op tussen Vlaamse en Peruaanse onderwijzers en pedagogen om aangepast leermateriaal te ontwikkelen. Kennis en nuttige ervaring uit beide landen worden bij elkaar gebracht op evenwaardige basis.

België heeft al langer ervaring met onderwijsmethoden gericht op inzicht, zelfwerkzaamheid en zelfcontrole. In Peru kennen sociale werkers de leefwereld en mogelijkheden van deze kinderen door en door. De pedagogen hebben het onderwijs gericht op de actuele noden van de Peruaanse maatschappij. Samen ontwikkelen we speelse, aantrekkelijke en op inzicht gerichte leermiddelen.

Visie

Chico Latino gaat ervan uit dat elk kind recht heeft op goede ontwikkelingskansen.

Lees meer over onze visie.

Medewerkers

Medewerkers in zowel België als Peru houden de organisatie draaiende.

Lees meer over onze medewerkers.

Doelstellingen

Lees meer over onze doelstellingen.

Activiteiten in België

Doorheen het jaar organiseren we verschillende activiteiten.

Lees meer over onze activiteiten in België.

Links

Links naar andere sites.

Lees meer.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Lees onze nieuwsbrieven.

Publieke verantwoording ANBI

documenten ANBI Nederland.