Begeleiding

Een vast personeelslid in Peru begeleidt de verschillende projecten waarmee Chico Latino samenwerkt. Buiten de maandelijkse workshops bezoekt ze regelmatig de projecten. Ze kijkt hoe de spellen van Chico Latino gebruikt worden maar is vooral ook een steun voor de coördinator van het project. Vaak zijn dat jongeren uit de dorpsgemeenschap.

Regelmatig krijgen de projecten een vrijwilliger uit België of Nederland over de vloer.