Opleidingen

Chico Latino organiseert workshops en opleidingen voor opvoeders en leerkrachten rond het maken en gebruiken van nieuwe leermiddelen en methoden. Een vast team bestaande uit coördinatoren van de deelnemende projecten komt maandelijks bijeen voor evaluatie van de gebruikte leerspelletjes en de introductie van nieuw materiaal.

Deze maandelijkse opleiding is verplicht om een nieuw spel mee te krijgen. Al te vaak merkten we dat kinderen de spellen verkeerd gebruikten doordat de coördinatoren onvoldoende kennis van het didactisch materiaal hadden. Hierdoor ging het doel van het spel verloren.

Op vraag verzorgt Chico Latino ook workshops voor pedagogische instellingen, zowel rond didactisch materiaal, socio-emotionele opvoeding en alternatieve methoden. Daarbij hoort ook een verplichte opleiding van het didactisch materiaal. Vaak ondersteunen vrijwilligers uit België en Nederland deze opleidingen.