Visie

In een land met harde socio-economische realiteit willen we kinderen de kans geven op een betere toekomst. In de praktijk betekent dit dat je hen leert zelfstandig denken, hun creativiteit stimuleert en inzicht geeft in probleemoplossend denken. Op een praktische, participatieve benadering proberen we dit te bereiken. Chico Latino heeft daarom als motto: "Al spelend leren!"