Links en samenwerking

Leraars zonder Grenzen vzw
Met deze organisatie bestaat samenwerking rond leermateriaal, publicaties in hun nieuwsbrieven, financiële ondersteuning, uitwisseling van ervaringen, vrijwilligers voor Chico Latino in Cusco.

Stichting HoPe
De Nederlandse Stichting HoPe werkt al 14 jaar in Cusco met ondermeer een uitgebreid onderwijsprogramma. We werken met hen samen rond de productie van didactisch materiaal en het verzorgen van opleidingen en workshops voor leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs.

Gemeente Edegem
In het kader van het Convenant van de Vlaamse regering rond Ontwikkelingssamenwerking gaat de gemeente Edegem een zusterband aan met een voorstad van Cusco, namelijk San Jeronimo. Chico Latino speelt hierbij een cruciale rol spelen als contactorganisatie tussen beide gemeenten en tevens als ondersteuning van onderwijs en educatie in de Peruaanse gemeente.

Wawasonqo
Wawasonqo is één van de projecten die door Chico Latino wordt gesteund. Wawasonqo, wat “hart voor kinderen” betekent, is een bibliotheek waar kinderen naartoe kunnen komen voor spelen van Chico Latino, om hun huiswerk te maken, enz.