Doelstellingen

Zelfvertrouwen opkrikken

Zelfvertrouwen is ver te zoeken bij Peruaanse kinderen. Vooral bij de Indiaanse kinderen in de bergdorpen. Dit heeft onder andere te maken met de jaren van onderdrukking. Ook al ligt die periode al ver achter ons, nu nog wordt dit deel van de bevolking achtergesteld en gediscrimineerd. Er is een diep wantrouwen, geslotenheid, onderdanige houding en een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Daarom ligt bij ons de nadruk op positivisme, de kinderen hun gedrag positief beoordelen in plaats van te vertrekken vanuit een autoritaire houding, zoals ze al zolang gewoon zijn. Deze kinderen moeten beseffen dat ze wel degelijk kunnen meetellen in de Peruaanse maatschappij en een toekomst kunnen uitbouwen, al moeten ze daar enorm hard voor knokken.

Ondersteuning schoolse vaardigheden

In Peruaanse scholen beperkt het onderwijs zich tot het dicteren en klakkeloos overschrijven van de leerstof. Daardoor zijn de kinderen niet in staat zelfstandig na te denken. Meestal hebben ze niets begrepen van de leerstof waardoor hun huiswerk een onoverkomelijke taak wordt. Weer zijn de kinderen uit de sociaal lagere klasse de dupe. Via educatief spelmateriaal, dat zowel het inzicht bevordert als de cognitieve kennis oefent, wil Chico Latino de basisvaardigheden van rekenen, schrijven en logisch denken bij de kinderen helpen ontwikkelen.

Ontwikkelen van de fijne motoriek

Kinderen uit de bergdorpen zijn absoluut niet bezig met fijne motoriek in hun dagelijks leven. Logisch, want om velden te bewerken is fijne motoriek niet echt nodig. Toch merken we dat ze, door gebrek aan deze vaardigheid, een achterstand hebben qua schrijven,… Aan de hand van activiteiten proberen we hier op in te spelen. Tekenen, schrijven, knutselen zijn hierbij veel gebruikte methoden.

Taalontwikkeling

Quechua blijft voor veel Indiaanse kinderen de enige taal die ze kennen. Ook al is het de officiële tweede taal van Peru, alle lessen op school worden in het Spaans gegeven. Daardoor lopen ze opnieuw een achterstand op in vergelijking met de Spaanssprekende kinderen van de "betere" klasse. Via eenvoudige prentenboeken wordt hun leefwereld en woordenschat verruimd.