Vrijwilligers in België

De werking in België bestaat volledig uit vrijwilligers, je kan hier steeds een steentje bijdragen:

De pedagogische werkgroep

Hier vinden ideeën voor nieuwe spellen het levenslicht. Onderwijzers uit kleuter- en lager onderwijs, die creatief omgaan met didactische methoden, zijn hier bijzonder welkom. Ervaring in een taakklas (remedial teaching) is een extra troef.

Maken van voorbeeldmodellen van educatief speelgoed.

Wie graag mee knutselt en bovendien creatief en handig is kan ons helpen. De modellen die we hier ontwikkelen kunnen in de Peruaanse projecten vermenigvuldigd worden.

Werkgroep sensibilisatie en financiering

Aan Belgische scholen willen we een ruim pakket info en werkvormen bieden. Zo kan er op een boeiende manier met leerlingen rond het thema “kansarme kinderen in Latijns-Amerika” gewerkt worden. Dit houdt o.a. in:

  • Het creëren van en uitwerken van didactische werkmappen.
  • Als externe begeleider met de scholen projecten uitwerken.
  • Als gastspreker optreden.

Voor de werkgroep sensibilisatie en financiering kunnen we mensen gebruiken met ervaring in “goede doelen”-acties, mondiale vorming, projectdagen.

Hulp op verkoopstanden

Regelmatig staan we met een Peruaanse stand op kerstmarkten, festivals en andere evenementen. We zijn steeds op zoek naar mensen die mee kunnen verkopen.

Vertaalwerk Spaans-Nederlands

We kunnen vrijwilligers gebruiken die regelmatig of sporadisch tekst, spellen, enz. willen vertalen.

Omdat we in Peru niet alleen werken aan schoolse vaardigheden, kan ervaring in de jeugdbeweging of socio-cultureel vormingswerk met jongeren ook erg nuttig zijn.

Interesse? Contacteer ons!