Nieuwsbrief herfst 2020

Chico Latino in tijden van Corona

Door Corona kunnen we sinds half maart niet meer vanuit België naar Peru reizen om het project te ondersteunen. Geen werkbezoeken meer, geen stagiaires of vrijwilligers. Het is hartverwarmend om te zien dat het Peruaanse team zichzelf efficiënt gereorganiseerd heeft en ondanks lockdown en besmettingsgevaar het project verder kan zetten Het team van 3 voltijdse opvoeders en een freelance psycholoog hebben samen met het bestuur de handen in elkaar geslagen om de werking aan de steeds veranderende omstandigheden aan te passen.

Peru is één van de landen die door Corona het zwaarst getroffen is

Eind september telt men in de provincie Cusco 52.600 officieel gekende besmettingen en dit op ongeveer 400.000 inwoners. Om de werkelijkheid te benaderen mag je dit x2 doen. Dat is dus meer dan een kwart van de bevolking. In heel Peru zijn er nu 810.000 besmettingen geregistreerd waarbij de aantallen uit de meest afgelegen dorpen in de Andes en het Amazonegebied ontbreken.

Op 18 maart werd een strenge lockdown afgekondigd: slechts 1 persoon per gezin mocht voor levensnoodzakelijke behoeften buiten komen en het openbaar vervoer werd stilgelegd. Pas in mei kwam er een versoepeling. Hierdoor konden onze medewerkers weer naar de families en de kinderen van Choquepata. Ze bezochten de families en maakten met hen concrete afspraken voor begeleiding via huisbezoeken. Veiligheidshalve in open lucht.

Sinds maart is er enkel onderwijs op afstand en dat riskeert in de meest getroffen gebieden nog meer dan een jaar te duren.

In buurland Ecuador werd al beslist om ook heel 2021 de scholen gesloten te houden. Na een moeizame start kwam het Ministerie van Onderwijs in mei met het programma “Aprendo en casa” (Ik leer thuis). Via radio en televisie zenden ze lessen uit waarbij de leerkrachten taken kunnen opstellen die ze via Whatsapp aan hun leerlingen kunnen doorzenden.

Maar wat voor wie geen internet heeft en vaak ook geen TV?
Radio hebben de meeste gezinnen wel. Maar welk kind zal nieuwe leerstof begrijpen als het enkel “klank zonder beeld” is?

Dat is de realiteit voor kinderen uit de afgelegen dorpen die geen toegang tot internet hebben. De onderwijzers wonen meestal in een naburige stad en communiceren via internet met hun leerlingen. In de provincies waar Chico Latino actief is kunnen meer dan 5.000 kinderen niet bereikt worden met dit programma "Thuis leren". Ze verliezen minimum een volledig schooljaar, misschien zelfs twee.

Het dorp Choquepata waar Chico Latino al 10 jaar met kinderen en hun gezinnen werkt, ligt een halfuurtje rijden van de agglomeratie Cusco. Door de lockdown konden er we niet meer naar toe. Alleen via telefoon hielden we contact met de families. Met de versoepeling van de lockdown in mei trokken we weer naar Choquepata. Er was toen nog geen Corona in het dorp, maar de mensen waren wel bang voor besmetting vanuit “de grote stad”. Dus droegen de begeleiders beschermkledij en mondmaskers tijdens de huisbezoeken.

Als de familie erg klein behuisd is dan brengen we een vijftal kinderen samen aan een grote tafel bij een ander gezin, op veilige afstand van elkaar. We vinden het belangrijk de ouders te betrekken bij het schoolwerk. Eigenlijk is het hun taak om hun kinderen te helpen en dat proberen we hen ook te leren. De mogelijkheden van de ouders verschillen van gezin tot gezin en dat heeft echt niet alleen met de financiële draagkracht te maken, maar minsten evenveel met betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Vicky en Erika zijn allebei alleenstaande moeders die buitenshuis werken om hun gezin te onderhouden. Het is voor hen een hele opdracht om de eindjes aan elkaar te knopen.

Vicky heeft op alles bespaard om een laptop te kunnen kopen voor het schoolwerk van de kinderen. Elk gaatje in haar drukke bezigheden besteedt ze aan het opvolgen van haar kinderen. Ze houdt eraan aanwezig te kunnen zijn bij de huisbezoeken. Een klasgenootje van haar zoon Anthony met een analfabete moeder is steeds welkom. Zo kan Anthony Cristina helpen.

Erika, moeder van 5 kan nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Ze kan haar kinderen alleen een smartphone geven voor hun huiswerk. Maar toch is ze er 100% voor hen. De oudste dochter Maira is intelligent en heeft veel verantwoordelijkheidszin. Ze organiseert het huiswerk van haar zussen en helpt een extreem verwaarloosd gezin uit de buurt. Daarom heeft Chico Latino beslist haar een tablet in bruikleen te geven en een wit schoolbord om haar "leerlingen" beter te kunnen helpen, naast het schoolwerk dat ze zelf krijgt in haar laatste jaar middelbaar.

Vanaf mei reist het team dagelijks over en weer tussen Cusco en Choquepata, wat weer een groter risico op besmetting inhoudt. Daarom werd half juni beslist om de hele week in het dorp te blijven. Met die verhoogde veiligheid wordt het mogelijk om naast de huisbezoeken ook een aantal kinderen naar het lokaal te laten komen en ze in groepjes binnen mét mondmasker of buiten zonder mondmasker verder te helpen.

Vanaf augustus nam het besmettingen en sterfgevallen in de provincie Cusco weer snel toe. De ziekenhuizen kunnen de toeloop niet aan, zuurstof ontbreekt... Uit economische noodzaak kon de mini-lockdown niet gehandhaafd worden. Wie geen vast inkomen heeft moet de deur wel uit. Het is kiezen tussen omkomen van de honger of besmet geraken. Het team van Chico Latino liep zo ook steeds meer risico en begreep dat ze op korte termijn alleen nog van thuis uit zouden kunnen werken. In versneld tempo werden de gezinnen bijgeschoold in het gebruik van WhatsApp en zetten ze een systeem op poten om ouders en kinderen op een efficiënte manier te kunnen bijstaan via telewerk.

Maria,16 jaar, kreeg de sleutel van het lokaal. Elke weekdag brengen de kinderen haar tussen 8 en 10u 's morgens hun huiswerk dat zij dan download en uitprint. Wie geen toegang heeft tot whatsapp, en ook broers en zussen die samen 1 smartphone moeten delen helpt ze zelf met hun schoolwerk. Het team van Chico Latino kan dan het huiswerk van de andere kinderen begeleiden via de telefoon. En dat betekent vooral: de leerstof opnieuw en op een eenvoudigere manier uitleggen. Sinds begin september was het niet meer mogelijk om naar het dorp te reizen en werkt men op deze wijze van thuis uit..

Hoe ziet het thuiswerk van ons team eruit?

Juf Nemesia legt op het bord de leerstof uit terwijl ze Yousel kan zien op de laptop, met hem spreken en hij de les kan volgen.

Juf Augusta gaat een filmpje maken over emoties. Veel kinderen én volwassenen hebben het emotioneel moeilijk in deze coronatijden. Chico Latino wil ook hierbij helpen.

Ons team besteedt immers ook veel aandacht aan het welzijn van de kinderen en hun ouders. Lange, vertrouwelijke telefoongesprekken helpen de harmonie in de gezinnen te herstellen. Maar jammer genoeg lukt dat niet altijd. Kijken we even naar het gezin van Melani (11 jaar) en haar broertje Luis die in het derde leerjaar zit. Vanuit het programma "THUIS LEREN" kregen ze volgende taak op hun gemeenschappelijk telefoon van zijn juf doorgezonden.

In het project kennen we Melani al 5 jaar als vredestichter, bemiddelaar, een luisterend oor voor anderen. Ze voelt zich verantwoordelijk voor het huiswerk van haar broertje. Maar het wordt ook duidelijk dat mama dat van haar eist! Op 2 oktober krijgt Juf Augusta met een interval van enkele minuten 4 dringende, smekende audio-berichtjes van Melani. Het Laatste luidt: "Profe, aub, ik smeek U, zend me vandaag de taak van mijn broer terug, mijn mama gaat me slaan! met daaronder de emo van biddende handjes. We weten dat het ook echt gebeurt in deze familie. Waar we in de meeste gezinnen kindermishandeling hebben kunnen terugdringen, blijven lijfstraffen bij de ouders van Melani en Luis dagelijkse kost. Laat ons eindigen met wat Peruaanse Coronahumor

Om het goed te begrijpen: In Peru zijn cavia's een delicatesse!

"Zorg goed voor jezelf"

"Hij is niet voorzichtig geweest"